on Oct 24th, 2007CV

CURRICULUM VITAE

Darbo patirtis

Data: nuo1998m.

Pareigos: Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros lektorius, nuo 20010 Teisės filosofijos ir istorijos katedros docentas.

Darbovietės pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas.

Data: 1997- 2001.

Pareigos: Privatinės teisės problemų tyrimo skyriaus asistentas.

Darbovietės pavadinimas: Teisės institutas.

Studijos

Data: 2000- 2004 Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantas.

Kvalifikacija: 2006 m. spalio 12 d. apginta daktaro disertacija “Lietuvos interesų gynyba Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme 1921-1939m.” (socialinių mokslų sritis, teisės mokslo kryptis, 01 S) ir suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Švietimo teikėjo pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas.

Data: 1993 -1998 m. Teisės fakulteto Teisės studijų programos dieninio skyriaus studentas.

Kvalifikacija: suteikta teisininko kvalifikacija.

Švietimo teikėjo pavadinimas: Vilniaus Universitetas.

.

Stažuotės:

Data: 2003 04 – 2003 06 Teisės fakultetas, doktorantas pagal Erasmus –Socrates programą.

Švietimo teikėjo pavadinimas: Justus-Liebig-Giessen universitetas Vokietija.

Kalbos: vokiečių kalba (Euro Faculty dalyko kalbos sertifikatas), rusų kalba , anglų kalba

Šiuo metu komentarai draudžiami.